Witamy

Witamy na oficjalnej stronie parafialnej

Rzymsko-katolicka parafia Św. Michała Archanioła w Dziećmarowie

i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach

 

Dziećmarów 87,48-120 Baborów

 

Tel. 077/4711045, email: info@parafia-dziecmarow.pl

Konto parafialne

Dziećmarów: Bank Spółdzielczy w Baborowie

42 8866 0006 2001 0000 0941 0001

Babice: Bank Spółdzielczy w Baborowie

84 8866 0006 2001 0000 0954 0001

Bernacice: Bank Spółdzielczy w Baborowie

57 8866 0006 2001 0000 0954 0002

Pokaż na mapie

 

 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

znicz2013
Kościół 2 listopada obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu, który jest miejscem oczyszczenia w miłości i "przedsionkiem nieba". Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.

Przez oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych (do 8.11) odmawiać będziemy Różaniec - Wypominki za zmarłych polecanych modlitwom Kościoła.

 

Wszyscy Święci módlcie się za nami!

swieci1 listopada Kościół uroczyście wspomina Wszystkich Świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – jak czasem się ją nazywa – "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Niektóre imiona i życiorysy świętych są znane, gdyż zostali oni oficjalnie ogłoszeni takimi przez Kościół. I tak jak w ciągu roku mamy uroczystości ku czci poszczególnych świętych czy błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na raz wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.
Dzień Wszystkich Świętych przypomina także nam, żyjącym, prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości.

- W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych:

* zapraszam do Sakramentu Pokuty przed:

Bernacie:         poniedziałek 16.00

Babice:           wtorek i czwartek 16.00

Dziećmarów: czwartek i piątek po Mszy Świętej

* zapraszam do udziału w nabożeństwie za zmarłych z procesją na cmentarz:

Bernacice –         po Mszy Świętej

Babice –             po Mszy Świętej

Dziećmarów –   14.00 - początek w Kościele

 

Sprawozdanie z życia Parafii Dziećmarów

altWitamy serdecznie w naszej wspólnocie Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Pawła Stobrawę jako Następcę Apostołów, Nauczyciela Prawdziwej Wiary w naszej parafii pw. św. Michała Archanioła w Dziećmarowie. Witam też serdecznie Ks. Wicedziekana Krzysztofa, Proboszcza Parafii Dzielów i Was Drodzy Parafianie. Nasza wspólnota liczy 224 wiernych. Warto na początku wspomnieć, że z naszej wioski wywodzą się takie osobowości jak ks. bp pelpliński Anastazy Jan Sedlaga, pan Jan Rychel społecznik, którego imię nosi osiedle w Strzelcach Opolskich. Od 2012 roku Parafia cieszy się nowym patronem przed Bogiem, Błogosławionym ks. Józefem Czempielem – męczennikiem za wiarą, II wojny światowej, którego kult staramy się pielęgnować. Proboszczem jestem w tej wspólnocie od 2009 roku z ustanowienia emerytowanego Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Głównym źródłem utrzymana mieszkańców naszej wioski jest ciężka praca na roli. Stąd ogromne przywiązanie do nabożeństw przez wstawiennictwo św. Urbana z procesją do 4 krzyży i Marka, patronów rolników. Parafianie są wierni Bogu i Kościołowi, pielęgnują tradycję swoich przodków, o czym świadczy ogromna troska o świątynię. Kościół w 1945 roku został zniszczony na skutek bombardowania i odbudowany w 3 lata, wtedy w naszej wiosce mieszkało 1200 ludzi, dziś choć ta liczba jest o wiele, wiele mniejsza jednak troska, o świątynię wciąż ta sama. Duszpasterstwo Koncentruje się na Eucharystii i innych nabożeństwach liturgicznych, związanych z okresami roku kościelnego.  Służbę Liturgiczną ołtarza pełni 6 ministrantów, to prawda mała liczbą, ale prężna, chętna i zawsze mogę na nich polegać. Cieszy to, że rosną następne pokolenia dzieciaków, którzy myślę, że idąc w ślady swoich ojców, też kiedyś wstąpią do wspólnoty ministranckiej.

Więcej…

 

Powitanie Bernacice

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Umiłowany Nasz Pasterzu.
Witamy Ciebie, Nasz Dobry Pasterzu i następco Apostołów, w naszej żywej wspólnocie wiary,  nadziei i miłości. W imieniu księdza Proboszcza, wraz z Radą Parafialną i całą wspólnotą , mamy zaszczyt Ciebie powitać.  Witamy Ciebie jako Świadka Chrystusa, naszego Duszpasterza i następcę Apostołów.
Witamy Cię w naszej małej parafii  Bernacice, która jest filią parafii Babic.  Dziękujemy Ci za przybycie do naszego  kościoła.  Jesteśmy cząstką Kościoła powszechnego , w którym uczniowie  ”trwają jednomyślnie w nauce apostołów, we wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwie”.  Twoje odwiedziny są dla nas wielkim świętem i wielkim przeżyciem.  Zostawiliśmy swoje domy, by zgromadzić się w świątyni, czekając na Twoje błogosławieństwo.
Czcigodny Księże Biskupie! Prosimy Cię módl się za naszą parafię i błogosław rodzinom naszym,   by kwitło w nich szczęście i mieszkał Bóg.

 

Sprawozdanie z życia Parafii Babice

Witamy serdecznie w naszej wspólnocie Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Pawła Stobrawę jako Następcę Apostołów, Nauczyciela Prawdziwej Wiary w naszej parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Witam bardzo serdecznie Ks. Dziekana Hermana Proboszcza Parafii Maciowakrze i Was Drodzy Parafianie. W skład naszej wspólnoty wchodzą 2 wioski: Babice oraz Bernacice Dolne i Górne. Nasza wspólnota liczy 423 wiernych w tym 233 mieszkańców Babic i 190 Bernacic. Głównym źródłem utrzymana mieszkańców naszych wiosek jest ciężka praca na roli. Proboszczem jestem w tej wspólnocie od 2009 roku z ustanowienia emerytowanego Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Po 45 roku tereny te zamieszkali Polacy wypędzeni ze wschodu, z rejonu Tarnopola, Majdanu Pieniackiego. Przybyli tu razem ze swoim duszpasterzem ks. kanonikiem Pawłem Arwońskim, o którym najstarsi wciąż pamiętają. Jego grób znajduje się na tutejszym cmentarzu, dzięki ofierze Parafian w 2012 roku został postawiony nowy pomnik, obok spoczywa ks. Edmund Meisner kapłan służący w Babicach przed wojną, o którego pomnik parafianie też dbają, a niedawno w 2013 został odnowiony. Każdego roku w Uroczystość Piotra i Pawła jest Msza św. za śp. Ks. Pawła.

Więcej…

 

Wizytacja Kanoniczna

altKsiądz Biskup Paweł Stobrawa
Wszystko co dobre szybko się kończy. Niestety i dobiegł koniec spotkań w naszych wspólnotach z Księdzem Biskupem Pawłem Stobrawą. Był to czas bardzo intensywny za który chcemy dziękować Bogu, za obecność Księdza Biskupa wśród nas. Dziękujemy za tak ważny dar słowa dla umocnienia sióstr i braci w wierze. Za dar Sakramentów: Eucharystii i Namaszczenia Chorych. Za pokrzepienie serc i prawdziwie braterską wspólnotę. Z serc naszych wspólnot serdeczne Bóg zapłać!!!! I aż chce się powiedzieć do kolejnego zobaczenia Ojcze.
Pragnę wyrazić też moją ogromną wdzięczność wszystkim Wam Drodzy Parafianie za Waszą obecność i tak chętne włączenie się w te ważne wydarzenia na drodze naszej wiary. Dziękuję organistom: Pani Irenie i Panu Franciszkowi, za bogactwo muzyczne Liturgii. Dziękuję całej Służbie Ołtarza za tak chętne i radosne spotkania. Dziękuję Radom Parafialnym i Wszystkim Wam bracia i siostry. Niech serca umocnione wciąż płoną na chwałę Bożą. Bóg zapłać!!!!

Zobacz zdjęcia z wizytacji.

 

Wielki Patron

archaniol-michal-mini

Wielki Patron Święty Michał to dar niebios, który jest naszą obroną. Dziś trzeba na nowo przypominać sobie znaczenie jego Imienia „Któż jak Bóg”. A jeśli Bóg z nami, kto stanie przeciwko. Tu stąd płynie siła i nadzieja na wszelkie przeciwności. Dlatego z siłą naszego ducha wołajmy Święty Michale Archaniele Patronie nasz módl się za nami. O tym wołał do nas z pełnym przekonaniem i gorliwością posługi słowa o. Mateusz Otręba – baborowski karmelita w homilii odpustowej. Nie wolno lekceważyć siły posłańców Boga jakim są Aniołowie. Warto też na nowo przypomnieć sobie modlitwę odmawianą w dziecięcej pobożności: Aniel Boże Stróżu mój… i jak najczęściej polecać im sprawy swojej codzienności. Za to serdeczne słowo pragnę z całego serca podziękować o. Mateuszowi i za obecność, wspólnotę ołtarza. Pragnę też serdecznie podziękować Wszystkim Wam Drodzy Parafianie i Waszym Miłym Gościom za gorliwą modlitwę. Dziękuję naszemu Drogiemu Panu Organiście Franciszkowi, wspieranego w ten czas uroczysty mocnym akcentem muzycznym orkiestry – za ten dar dziękuję naszemu dobrodziejowi Panu Rychlowi. Bóg zapłać Służbie Liturgicznej Ołtarza, Pocztom Sztandarowym i jeszcze raz Wszystkim Wielkie Bóg zapłać.

 

Dzień Papieski 214

Jan Paweł II - świętymi bądźcie. List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski (12 października 2014 r.) - przeczytaj.

dzien-papieski2014

 

Inauguracja Roku Prymasowskiego

plakat rok prymasowski maly

 

Odmawiajmy różaniec

rozaniec-plakat"Październik jest miesiącem maryjnym, miesiącem różańca. Ta prosta i głęboka modlitwa, chętnie odmawiana indywidualnie i w gronie rodziny, była niegdyś bardzo popularna wśród chrześcijańskiego ludu. Byłoby bardzo dobrze, gdyby i dziś została na nowo odkryta i doceniona, zwłaszcza w rodzinach. Modlitwa ta pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice zbawienia; dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną więzią komunii i pokoju."
Św. Jan Paweł II

Zapraszam na modlitwę różańcową w tygodniu przed Mszą Świętą, w niedzielę godz. 14.00.

 

Strona 1 z 23

Najnowsze wiadomości

Popular

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

Fotografia losowa

Czytania na dziś

123zycie

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.