Witamy

Witamy na oficjalnej stronie parafialnej

Rzymsko-katolicka parafia Św. Michała Archanioła w Dziećmarowie

i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach

 

Dziećmarów 87,48-120 Baborów

 

Tel. 077/4711045, email: info@parafia-dziecmarow.pl

Konto parafialne

Dziećmarów: Bank Spółdzielczy w Baborowie

42 8866 0006 2001 0000 0941 0001

Babice: Bank Spółdzielczy w Baborowie

84 8866 0006 2001 0000 0954 0001

Bernacice: Bank Spółdzielczy w Baborowie

57 8866 0006 2001 0000 0954 0002

Pokaż na mapie

 

 

Roraty 2014

roraty-2014Solo Dios basta – Bóg sam wystarczy
Zapraszam serdecznie wszystkich, a szczególnie dzieci z naszej parafii na tegoroczne Roraty. Główną postacią będzie św. Teresa z Avila, wielka reformatorka życia zakonnego, założycielka karmelitów bosych, doktor Kościoła.
Wybór takiego tematu wiąże się z rokiem jubileuszowym 500 rocznicy urodzin św. Teresy, który rozpoczął się 15 października 2014 i jest obchodzony nie tylko w klasztorach karmelitańskich, ale i w całym Kościele.
Drugim powodem podjęcia takiego tematu jest ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, który rozpocznie się w święto Ofiarowania NMP - 21 listopada.
Podczas spotkań roratnich dzieci będą poznawały życie świętej Teresy z Avila oraz jej niezwykłą miłość i zażyłość z Panem Bogiem.

 

Refleksja nad przemijaniem

Zawsze w tym czasie towarzyszy nam głęboka refleksja nad przemijaniem.  O tym przypominają nam groby naszych bliskich zmarłych. Za każdym jednak razem aktualne są słowa św. Jana Pawła II, który w śmierci przypominał „nie wszystek umieram”. O tym przypomina każdy płomień zapalonego znicza, odeszli, nie w nicość, pustkę – odeszli by żyć. Tęsknota zawsze pozostanie w sercu bliskich. Oni jednak odeszli by czekać, na dzień zmartwychwstania, na nasze przejście. „Jam Zmartwychwstanie i Życie” woła Jezus znad pomników. To cały sens naszej wiary, „gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał daremna była by nasza wiara” – woła św. Paweł. Co pozostaje? Proste do zobaczenia!!!
„Wieczny odpoczynek racz naszym zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.”

Zobacz zdjęcia.

 

Oficjalna strona internetowa Bractwa Świętego Józefa

Z radością witamy wszystkich na oficjalnej stronie internetowej Bractwa Świętego Józefa. Można znaleźć na niej najważniejsze informacje dotyczące życia wspólnoty, relacje, galerie zdjęć, materiały formacyjne, modlitwy oraz wiele innych ciekawostek. Zamierzamy prowadzić ją systematycznie i uzupełniać o nowe treści, dlatego też zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony.

www.bractwoswietegojozefa.pl

 

Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z pożarem katedry w Sosnowcu

katedra-sosnowiecDrodzy Diecezjanie

W nocy z wtorku na środę, z 28 na 29 października br., pożar strawił dach katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu oraz zniszczył elementy wystroju świątyni, między innymi cenne malowidła ścienne. Łączymy się solidarnie z sosnowiecką wspólnotą diecezjalną w tym trudnym doświadczeniu i zapewniamy o modlitwie oraz gotowości
do braterskiej pomocy.
W związku z tym ośmielam się Was, Drodzy Duszpasterze i Diecezjanie, prosić o udzielenie wsparcia materialnego poprzez zorganizowanie we wszystkich kościołach Diecezji Opolskiej zbiórki do puszek w niedzielę 16 listopada br. po Mszach św.
Za każdy duchowy i materialny dar, będący wyrazem solidarności i jedności z Braćmi
i Siostrami w Diecezji Sosnowieckiej, wyrażam pasterską wdzięczność i zapewniam o modlitewnej pamięci o ofiarodawcach.
Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

 

List Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

logo-sdmList Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościołów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. W tym samym czasie Kościół w naszej Ojczyźnie będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. Sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich.  Ukazując zaś młodym jej wielowiekowe dzieje i stawiając za wzór świadków: świętych i męczenników – możemy ożywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt wiary i jej miejsce w przyszłości.

Przeczytaj cały list.

 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

znicz2013
Kościół 2 listopada obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu, który jest miejscem oczyszczenia w miłości i "przedsionkiem nieba". Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.

Przez oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych (do 8.11) odmawiać będziemy Różaniec - Wypominki za zmarłych polecanych modlitwom Kościoła.

 

Wszyscy Święci módlcie się za nami!

swieci1 listopada Kościół uroczyście wspomina Wszystkich Świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – jak czasem się ją nazywa – "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Niektóre imiona i życiorysy świętych są znane, gdyż zostali oni oficjalnie ogłoszeni takimi przez Kościół. I tak jak w ciągu roku mamy uroczystości ku czci poszczególnych świętych czy błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na raz wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.
Dzień Wszystkich Świętych przypomina także nam, żyjącym, prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości.

- W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych:

* zapraszam do Sakramentu Pokuty przed:

Bernacie:         poniedziałek 16.00

Babice:           wtorek i czwartek 16.00

Dziećmarów: czwartek i piątek po Mszy Świętej

* zapraszam do udziału w nabożeństwie za zmarłych z procesją na cmentarz:

Bernacice –         po Mszy Świętej

Babice –             po Mszy Świętej

Dziećmarów –   14.00 - początek w Kościele

 

Sprawozdanie z życia Parafii Dziećmarów

altWitamy serdecznie w naszej wspólnocie Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Pawła Stobrawę jako Następcę Apostołów, Nauczyciela Prawdziwej Wiary w naszej parafii pw. św. Michała Archanioła w Dziećmarowie. Witam też serdecznie Ks. Wicedziekana Krzysztofa, Proboszcza Parafii Dzielów i Was Drodzy Parafianie. Nasza wspólnota liczy 224 wiernych. Warto na początku wspomnieć, że z naszej wioski wywodzą się takie osobowości jak ks. bp pelpliński Anastazy Jan Sedlaga, pan Jan Rychel społecznik, którego imię nosi osiedle w Strzelcach Opolskich. Od 2012 roku Parafia cieszy się nowym patronem przed Bogiem, Błogosławionym ks. Józefem Czempielem – męczennikiem za wiarą, II wojny światowej, którego kult staramy się pielęgnować. Proboszczem jestem w tej wspólnocie od 2009 roku z ustanowienia emerytowanego Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Głównym źródłem utrzymana mieszkańców naszej wioski jest ciężka praca na roli. Stąd ogromne przywiązanie do nabożeństw przez wstawiennictwo św. Urbana z procesją do 4 krzyży i Marka, patronów rolników. Parafianie są wierni Bogu i Kościołowi, pielęgnują tradycję swoich przodków, o czym świadczy ogromna troska o świątynię. Kościół w 1945 roku został zniszczony na skutek bombardowania i odbudowany w 3 lata, wtedy w naszej wiosce mieszkało 1200 ludzi, dziś choć ta liczba jest o wiele, wiele mniejsza jednak troska, o świątynię wciąż ta sama. Duszpasterstwo Koncentruje się na Eucharystii i innych nabożeństwach liturgicznych, związanych z okresami roku kościelnego.  Służbę Liturgiczną ołtarza pełni 6 ministrantów, to prawda mała liczbą, ale prężna, chętna i zawsze mogę na nich polegać. Cieszy to, że rosną następne pokolenia dzieciaków, którzy myślę, że idąc w ślady swoich ojców, też kiedyś wstąpią do wspólnoty ministranckiej.

Więcej…

 

Powitanie Bernacice

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Umiłowany Nasz Pasterzu.
Witamy Ciebie, Nasz Dobry Pasterzu i następco Apostołów, w naszej żywej wspólnocie wiary,  nadziei i miłości. W imieniu księdza Proboszcza, wraz z Radą Parafialną i całą wspólnotą , mamy zaszczyt Ciebie powitać.  Witamy Ciebie jako Świadka Chrystusa, naszego Duszpasterza i następcę Apostołów.
Witamy Cię w naszej małej parafii  Bernacice, która jest filią parafii Babic.  Dziękujemy Ci za przybycie do naszego  kościoła.  Jesteśmy cząstką Kościoła powszechnego , w którym uczniowie  ”trwają jednomyślnie w nauce apostołów, we wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwie”.  Twoje odwiedziny są dla nas wielkim świętem i wielkim przeżyciem.  Zostawiliśmy swoje domy, by zgromadzić się w świątyni, czekając na Twoje błogosławieństwo.
Czcigodny Księże Biskupie! Prosimy Cię módl się za naszą parafię i błogosław rodzinom naszym,   by kwitło w nich szczęście i mieszkał Bóg.

 

Sprawozdanie z życia Parafii Babice

Witamy serdecznie w naszej wspólnocie Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Pawła Stobrawę jako Następcę Apostołów, Nauczyciela Prawdziwej Wiary w naszej parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Witam bardzo serdecznie Ks. Dziekana Hermana Proboszcza Parafii Maciowakrze i Was Drodzy Parafianie. W skład naszej wspólnoty wchodzą 2 wioski: Babice oraz Bernacice Dolne i Górne. Nasza wspólnota liczy 423 wiernych w tym 233 mieszkańców Babic i 190 Bernacic. Głównym źródłem utrzymana mieszkańców naszych wiosek jest ciężka praca na roli. Proboszczem jestem w tej wspólnocie od 2009 roku z ustanowienia emerytowanego Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Po 45 roku tereny te zamieszkali Polacy wypędzeni ze wschodu, z rejonu Tarnopola, Majdanu Pieniackiego. Przybyli tu razem ze swoim duszpasterzem ks. kanonikiem Pawłem Arwońskim, o którym najstarsi wciąż pamiętają. Jego grób znajduje się na tutejszym cmentarzu, dzięki ofierze Parafian w 2012 roku został postawiony nowy pomnik, obok spoczywa ks. Edmund Meisner kapłan służący w Babicach przed wojną, o którego pomnik parafianie też dbają, a niedawno w 2013 został odnowiony. Każdego roku w Uroczystość Piotra i Pawła jest Msza św. za śp. Ks. Pawła.

Więcej…

 

Strona 1 z 23

Najnowsze wiadomości

Popular

Informacje

Dziećmarów, pw. św. Michała Archanioła, Msze Święte w tygodniu poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 18.00, środa 7.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Babice, pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Msze Święte w tygodniu o godz. 17.00, niedzielne: sobota 17.00 i niedziela 11.00, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Bernacice, pw. Trójcy Przenajświętszej, Niedziela godz. 10.00.

Sakrament Pokuty, możliwość skorzystania przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria parafialna, czynna codziennie.

Wezwania do chorego o każdej porze.


Msze Święte w tygodniu o godz. 18.00, niedzielne: sobota 18.00 i niedziela 8.30, nabożeństwo o godz. 14.00 (co drugi tydzień).

Modlitwa

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw  zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to  prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym  świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Litania do św. Michała Archanioła.

Fotografia losowa

Czytania na dziś

123zycie

radio-doxa

Dziećmarów

6Parafia św. Michała Archanioła. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1307 r. do 1660 r. była filią parafii Babice. W 1668 r. erygowano parafię. W 1786 r. kościół oraz część wioski uległy spaleniu. Obecny kościół pochodzi z 1786 r. W 1945 r. kościół, został zbombardowany co doprowadziło do kolejnego, prawie całkowitego spalenia, pozostały tylko ściany. Dzięki jednak ogromnemu zaangażowaniu ówczesnych mieszkańców (wioska po wojnie liczyła pond 1000 mieszkańców) został na nowo wybudowany, a aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła dokonał ks. adm. A. Kominek w 1949 r. Z Dziećmarowa pochodził Biskup Anastazy Sedlag (1787-1856), od 1833 r. bp Chełmiński. Aktualnie wioska liczy 260 mieszkańców, spowodowanie to jest liczną emigracją mieszkańców na zachód. Na szczęście wielu jeszcze powraca by w zaciszu Dziećmarowskiej ziemi spędzać wakacje czy święta.

 

Babice

6Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wioska Babice znana już w XIII w., należała do Joannitów z Grobnik (do sekularyzacji w 1810 r.) Obecny kościół wybudowany w latach 1681-83, przebudowana 1781-92. W 1582 r. Joannici wybudowali w Babicach kościół, natomiast data erekcji parafii jest nieznana. Jako lokalia jest już znana w 1633 r. W 1828 r. dołączono miejscowość Bernacice, wtedy Babice stały się samodzielną parafią. Do 1945 r. par. należała do diecezji ołomunieckiej. Zaraz po wojnie mieszkało w wiosce ponad 1200 mieszkańców. Aktualnie wioska liczy 290 mieszkańców.

 

Bernacice

6Kaplica pw. Trójcy Przenajświętszej. Filia parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach.  W 1882 roku Bernacie zostały dołączone do Babic. W miarę możliwości mieszkańcy w raz z duszpasterzami podejmowali remonty tej kalipcy by zaczęła ona służyć ludziom do kultu religijnego. Największe zasługi w podejmowanych remontach mieli kapłani ks. Chałupka i ks. Perliński oraz ks. Jerzy Hetmańczyk. W skład Bernacicic wchodzą Bernacie Dolne i Górne. Aktualna liczba mieszkańców 190.